A fi integrat social este o nevoie universală și un drept uman fundamental, dar un număr considerabil de oameni suferă din cauza excluziunii sociale. Persoanele în vârstă au un risc crescut de excluziune socială din cauza acumulării unor factori asociați cu vârsta: o sănătate precară, pierderea rudelor și prietenilor, scăderea activității fizice și a relaționării sociale. Excluziunea socială este un fenomen nedorit în el însuși, dar și prin consecințele negative pentru sănătatea fizică și mentală ce conduc în diferitele societăți la substanțiale cheltuieli sociale, economice și cu sănătatea. Anumite categorii, așa cum sunt femeile în vârstă și populația Roma, sunt în mod special vulnerabile și au un risc dublu sau chiar triplu de excluziune socială.

Proiectul are ca obiective generale:

1. Să contribuie la înțelegerea naturii multidimensionale a excluziunii sociale și consecințelor sale pentru starea de sănătate a vârstnicilor.

2. Sa identifice implicațiile pentru politicile sociale, luând în considerare contextul național, și să descopere strategii care pot diminua excluziunea socială a grupurilor vulnerabile. Acțiunile ce au ca scop reducerea excluziunii sociale sunt extrem de importante în încercarea de a îmbunătăți starea de sănătate a populației în general și a grupurilor marginalizate în mod special.

Read more

Modelul conceptual ia în considerare cinci domenii ale excluziunii sociale (relațiile sociale, resursele materiale și financiare, serviciile, vecinătatea și comunitatea, precum și participarea civică) și trei niveluri de influență (micro, mezo și macro), permițând explorarea multidimensionalității excluziunii sociale și contribuind la teoria domeniului. Perspectiva cursului vieții face posibilă descifrarea căilor sociale care conduc la excluziune și înțelegerea consecințelor acesteia asupra stării de sănătate.

Cercetarea adoptă o perspectivă europeană și o abordare bazată pe metode mixte. Analiza cantitativă are ca scop descrierea și explicarea nivelurilor excluziunii sociale la vârsta a treia, evaluarea naturii multidimensionale a excluziunii, înțelegerea asociațiilor între excluziune și inegalitățile în sănătate și identificarea grupurilor vulnerabile care au un risc crescut de excluziune, în țările Uniunii Europene și Norvegia. Analiza calitativă are ca scop aprofundarea înțelegerii excluziunii sociale la vârsta a treia prin analiza experiențelor de excluziune ale adulților în vârstă și a căilor sociale care conduc spre marginalizare în România. Demersul de cercetare va reliefa câteva dintre punctele de turnură în viețile oamenilor și în starea lor de sănătate, făcând posibilă teoretizarea modului în care alegerile individuale și schimbările în ciclul vieții se întrepătrund cu mecanismele de excluziune socială.

Abordarea bazată pe metode mixte este completată prin analiza politicilor în România și Norvegia cu scopul de a înțelege rolul sistemelor curente de protecție socială a vârstnicilor în reducerea excluziunii sociale. O analiză a celor mai bune practici de incluziune socială în Norvegia va furniza sugestii pentru scheme de protecție socială inclusive și pentru design-ul unui set de măsuri de politică socială care să stimuleze incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în România.

Proiectul utilizează un plan integrat de diseminare științifică și diseminare către actorii interesați, având ca obiective conștientizarea, înțelegerea și participarea, precum și schimbarea socială.

Proiectul contribuie la creșterea capacității de cercetare în România. Pornind de la colaborarea anterioară între parteneri, proiectul are ca scopuri facilitarea transferului de cunoștințe între Norvegia și România, îmbunătățirea aplicabilității rezultatelor de cercetare și creșterea performanței cercetării sociale din România.

The AMASE A multidimensional approach to social exclusion in later life – health consequences for ageing populations project has received funding from Norway Grants 2014 –2021

  • Contract number: 16/2020
  • Project code: RO-NO-2019-0174
  • Duration: 1.09.2020–31.08.2023
  • Total budget: 1.111.906 Euro
  • www.norwaygrants.org