INCSMPS

Dr Mihaela Ghența, cercetător științific II

Mihaela Ghența este absolventă a Facultății de Management (Academia de Studii Economice din București), specializarea Management Social și Public (2000) şi a Facultății de Drept din cadrul Universității București (2006). Mihaela Ghența este cercetător științific în cadrul Departamentului de Politici Sociale al Institutului Național de Cercetare Științifică pentru Muncă și Protecție Socială (INCSMPS). A lucrat în mai multe proiecte finanțate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale România și a participat la evaluarea politicilor și strategiilor în domeniul măsurilor active pe piața muncii și asistenței sociale a persoanelor vârstnice, la nivel național și internațional. A fost implicată în proiecte naționale și internaționale în domeniul politicilor sociale, serviciilor sociale, persoanelor vârstnice și managementului organizațional, ca expert sau coordonator de proiect.

.

Dr Aniela Matei, cercetător științific II

Aniela Matei este sociolog, deținând un master în Comunicare și opinie publică și un doctorat în Sociologie obținute în cadrul Universității din București. Are peste 18 ani de experiență în implementarea de proiecte de cercetare naționale și internaționale în domeniul policiticilor sociele în cadrul INCSMPS. În prezent Aniela Matei conduce departamentul Politici Sociale, coordononând activitatea a trei echipe de cercetare (Politici pentru familie și pentru protecția copilului aflat în dificultate, Politici pentru vârstnici, Sărăcie și indicatori sociali). Deține o experiență vastă în proiecte de incluziune socială a grupurilor dezavantajate, inclusiv a vârstnicilor (MoPAct- Mobilising the Potential of Acting Ageing in Europe – proiect FP 7, Calitatea vieții persoanelor vârstnice dependente în Romania – proiect finanțat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale din România, Metodologie de monitorizare continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de îngrijire de lungă durată - proiect finanțat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale din România etc.).

.