Proiectul are ca obiective generale:

1) Înțelegerea naturii multidimensionale a excluziunii sociale și a consecințelor acesteia pentru starea de sănătate a vârstnicilor.

2) Descrierea implicațiilor pentru politicile sociale, luând în considerare contextul național, precum și identificarea strategiilor care pot conduce la diminuarea excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Obiectivele specifice de cercetare sunt:

RO1. RO1. Descrierea nivelurilor și pattern-urilor excluziunii sociale ca fenomen multidimensional.  
RO2. RO2. Evaluarea și explicarea relației între diferitele dimensiuni ale excluziunii sociale a vârstnicilor.  
RO3. RO3. Analiza asociațiilor între excluziunea socială și inegalitățile în sănătate la vârsta a treia.  
RO4. RO4. Identificarea grupurilor social vulnerabile, pe lângă cele cunoscute (femei, Roma).  
RO5. RO5. Descrierea modalităților în care oamenii aflați în risc de excluziune socială experimentează excluziunea în ciclul vieții.
RO6. RO6. Analiza sistemelor de protecție socială pentru vârstnici, având ca focus pensiile, sănătatea și sistemul de îngrijire de lungă durată.

Obiectivele specifice pentru diseminare și politici sociale sunt:

DO1. Elaborarea unui set de măsuri pentru politicile sociale având ca scop reducerea excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile în România.
DO2. Creșterea capacității de cercetare în domeniul cercetării îmbătrânirii în general și a excluziunii sociale a vârstnicilor în special.