Dr Iuliana Precupețu, Principal Investigator, senior researcher

Iuliana Precupetu este cercetător științific I, având ca domenii de interes: calitatea vieții, inegalitatea socială, inegalitățile în starea de sănătate și excluziunea socială a vârstnicilor. Ea are o experiență importantă de cercetare, atât în metodologii cantitative, cât și calitative și, de-a lungul anilor, a coordonat mai multe proiecte de cercetare care s-au concentrat pe populațiile vulnerabile. Iuliana a fost investigator principal pentru România al proiectului : O perspectivă comparativă asupra prosperității precare și strategiilor gospodăriior din România în timp crizei economice finanțat de către Swiss National Science Foundation (SNSF) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). De asemenea, ea a fost coordonatorul de țară al proiectului GINI Impactul Creșterii Inegalităților (GINI Growing Inequalities’ Impacts), finanțat prin Programul Cadru 7 al UE. Cel mai recent articol publicat într-un jurnal peer-reveiewed este: Precupetu, Iuliana, Marja Aartsen and Marian Vasile. 2019. “Social Exclusion and Mental Wellbeing in Older Romanians”, Social Inclusion, 7(3), pp. 4-16.

Dr Marian Vasile, cercetător științific II

Marian Vasile este conferențiar universitar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, unde predă cursuri despre abordările cantitative în cercetarea socială și Studiul fericirii și al calități vieții. El este membru al Grupului Românesc pentru Studiul Valorilor Sociale. Domeniile sale de interes sunt calitatea vieții, valorile sociale, stilurile de viață, sociologia sănătății și excluziunea socială la vârsta a treia. În publicațiile sale, Marian Vasile analizează efectul contextului social asupra fericirii, satisfacției cu viața, bunăstării mentale și stării de sănătate. Are o experiență considerabilă în cercetarea cantitativă și analiza statistică complexă a datelor sociale cu analiza de clase latente, regresia multinivel sau ecuațiile structurale.

.

Dr Cosmina-Elena Pop, cercetător științific III

Cosmina-Elena Pop este cercetător la Institutul de Cercetare al Universității București (ICUB) și la Institutul de Cercetare al Calității Vieții din Academia Română. A primit diploma de doctor în sociologie la Școala Doctorală a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București în anul 2010 pentru teza “Calitatea vieții subiective” sub coordonarea domnului profesor Ioan Mărginean. Interesele sale de cercetare sunt centrate în jurul conceptului de calitatea vieții, fiind interesată de bunăstare subiectivă, indicatori sociali, sănătate, calitatea vieții copiilor, excluziunea socială a persoanelor vârstnice. Cosmina a participat în mai multe proiecte de cercetare naționale și internaționale. A fost membru supleant în cadrul proiectului CA COST Action CA15122 „Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet)”. Este membru al asociațiilor profesionale Asociația Română de Sociologie (ARS) and European Sociological Association (ESA).

.

Dr Laura Tufă, cercetător științific III

Laura Tufă este cercetătoare în sociologie, fiind interesată de studiul clasificărilor sociale, construcția socială a categoriilor de vârstă, sociologia vieții de muncă și strategii de ocupare, traiectorii și inegalități în locuire și etica cercetării. Ea are un doctorat în sociologie cu o teză privind practicile etice în munca de cercetare. În prezent este afiliată și cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții (Academia Română), iar în 2019 a fost Visiting Researcher în cadrul Institutului de Cercetare în Muncă și Societate (HIVA Research Institute for Work and Society) din Leuven, Belgia cu un proiect privind inegalitățile în munca post-pensionare a persoanelor vârstnice. Cea mai recentă publicație este o lucrare colectivă care informează răspunsul politicilor sociale, privind felul în care familiile situate deasupra pragului de sărăciei se descurcă cu precaritatea prin suportul intergenerațional: Intergenerational support as a reaction to socio-economic crisis: alteration of solidarity within precarious Romanian households (Preoteasa, A. M., Vlase, I., & Tufă, L. A. 2018, publicat în revista Societății Europene de Sociologie, European Societies). (Preoteasa, A. M., Vlase, I., & Tufă, L. A. 2018, published in European Societies).

Dr Diana Dumitrescu, asistent de cercetare

Diana-Alexandra Dumitrescu este cadru didactic asociat al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, catedra de Sociologie. Este licențiată în sociologie, absolvind Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (UB) și deține două masterate, Master of Arts in Global Media and Communication (University of Warwick, UK) și un Master în Sociologie, Programul de studii ”Studii de Securitate” (UB). În anul 2020 și-a susținut teza de doctorat, intitulată ”Comunicarea strategică în managementul securității naționale” în cadrul Școlii doctorale în Sociologie a Universității din București. Principalele interese de cercetare se referă la metodologia cercetării, comunicare strategică, analiza opiniei publice și sociologie politică.

.

Rosa Maria Radogna, asistent de cercetare/doctorand

Rosa Maria Radogna are o diplomă de licență și un master în Sociologie, ambele obținute la Universitatea din Salento (Lecce), Italia. Ulterior, a câștigat o bursă Leonardo da Vinci oferită de aceeași universitate care i-a permis să aibă o perioadă de formare în România într-un ONG. După alte scurte experiențe în România, s-a mutat definitiv la București în 2015. În prezent, este doctorandă la Școala Doctorală de Sociologie - Universitatea din București. Cercetarea sa de doctorat se concentrează pe impactul migrației asupra familiilor lăsate în urmă de femei migrante din România și Ucraina care lucrează în Italia ca îngrijitoare. De asemena, colaborează ca voluntară cu un ONG, fiind mentor pentru voluntarii italieni implicați în programul european Corpul European de Solidaritate.

.

Filuța Ioniță, administrative and financial manager

Filuța Ioniță – Ofițer proiecte europene, Universitatea din București. A studiat Știinte politice, obținând diploma de master in domeniul Politică românească. În ultimiii 3 ani, a participat la workshop-uri și cursuri de perfecționare în domeniile: achiziții publice, management de proiect, respectiv aspecte financiare, în programul european Horizon 2020.. În prezent, administrează proiecte finanțate prin Mecanismul Financiar SEE, granturi europene și programe comunitare (AUF, AAL, ERANET, Horizon 2020, Justice Programme), precum și proiecte naționale finanțate prin UEFISCDI.

.