Dr Iuliana Precupețu, Principal Investigator, senior researcher

Iuliana Precupetu este cercetător științific I, având ca domenii de interes: calitatea vieții, inegalitatea socială, inegalitățile în starea de sănătate și excluziunea socială a vârstnicilor. Ea are o experiență importantă de cercetare, atât în metodologii cantitative, cât și calitative și, de-a lungul anilor, a coordonat mai multe proiecte de cercetare care s-au concentrat pe populațiile vulnerabile. Iuliana a fost investigator principal pentru România al proiectului : O perspectivă comparativă asupra prosperității precare și strategiilor gospodăriior din România în timp crizei economice finanțat de către Swiss National Science Foundation (SNSF) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). De asemenea, ea a fost coordonatorul de țară al proiectului GINI Impactul Creșterii Inegalităților (GINI Growing Inequalities’ Impacts), finanțat prin Programul Cadru 7 al UE. Cel mai recent articol publicat într-un jurnal peer-reveiewed este: Precupetu, Iuliana, Marja Aartsen and Marian Vasile. 2019. “Social Exclusion and Mental Wellbeing in Older Romanians”, Social Inclusion, 7(3), pp. 4-16.

Dr Marian Vasile, cercetător științific II

Marian Vasile este conferențiar universitar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, unde predă cursuri despre abordările cantitative în cercetarea socială și Studiul fericirii și al calități vieții. El este membru al Grupului Românesc pentru Studiul Valorilor Sociale. Domeniile sale de interes sunt calitatea vieții, valorile sociale, stilurile de viață, sociologia sănătății și excluziunea socială la vârsta a treia. În publicațiile sale, Marian Vasile analizează efectul contextului social asupra fericirii, satisfacției cu viața, bunăstării mentale și stării de sănătate. Are o experiență considerabilă în cercetarea cantitativă și analiza statistică complexă a datelor sociale cu analiza de clase latente, regresia multinivel sau ecuațiile structurale.

.

Dr Corina Ilinca, cercetător științific III

Corina Ilinca este cercetător cu expertiză în domeniul analizei cantitative a datelor. Ea este doctor în sociologie și este lector la Facultatea de Sociologie și Asistența Socială a Universității din București unde predă cursuri de analiza datelor și ageing. Publicațiile Corinei s-au concentrat pe relevanța abilităților digitale pentru stratificarea socială, pe subiecte de ageing și intersecționalitate utilizând metodologii cantitative. Ea are 92 de citări în Google Scholar, un indice h de 5 and un scor ResearchGate de 14,61 (septembrie, 2021). 

.

Dr Laura Tufă, cercetător științific III

Dr. Laura Tufă is a Researcher  with interests in several areas: social study of classifications, social construction of age categories, working lives & employment strategies, housing trajectories and inequalities, research labor, and research ethics. She holds a PhD in Sociology from the University of Bucharest with a thesis about how ethical practices in research labor are deterred or sustained by institutional arrangements. Currently also working for The Research Institute for Quality of Life (Romanian Academy),  in 2019 she was a Visiting Researcher at HIVA Research Institute for Work and Society (Leuven, Belgium) with a project concerning old age post-retirement labor inequalities. Laura’s latest peer-reviewed scientific publication informs policy response by providing input about how family contexts affect dealing with precarity, more precisely on the fallacies of intergenerational support in households situated above the poverty threshold: Intergenerational support as a reaction to socio-economic crisis: alteration of solidarity within precarious Romanian households (Preoteasa, A. M., Vlase, I., & Tufă, L. A. 2018, published in European Societies).

Dr Diana Dumitrescu, asistent de cercetare

Diana-Alexandra Dumitrescu este cadru didactic asociat al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, catedra de Sociologie. Este licențiată în sociologie, absolvind Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (UB) și deține două masterate, Master of Arts in Global Media and Communication (University of Warwick, UK) și un Master în Sociologie, Programul de studii ”Studii de Securitate” (UB). În anul 2020 și-a susținut teza de doctorat, intitulată ”Comunicarea strategică în managementul securității naționale” în cadrul Școlii doctorale în Sociologie a Universității din București. Principalele interese de cercetare se referă la metodologia cercetării, comunicare strategică, analiza opiniei publice și sociologie politică.

.

Rosa Maria Radogna, asistent de cercetare/doctorand

Rosa Maria Radogna are o diplomă de licență și un master în Sociologie, ambele obținute la Universitatea din Salento (Lecce), Italia. Ulterior, a câștigat o bursă Leonardo da Vinci oferită de aceeași universitate care i-a permis să aibă o perioadă de formare în România într-un ONG. După alte scurte experiențe în România, s-a mutat definitiv la București în 2015. În prezent, este doctorandă la Școala Doctorală de Sociologie - Universitatea din București. Cercetarea sa de doctorat se concentrează pe impactul migrației asupra familiilor lăsate în urmă de femei migrante din România și Ucraina care lucrează în Italia ca îngrijitoare. De asemena, colaborează ca voluntară cu un ONG, fiind mentor pentru voluntarii italieni implicați în programul european Corpul European de Solidaritate.

.

Filuța Ioniță, administrative and financial manager

Filuța Ioniță – Ofițer proiecte europene, Universitatea din București. A studiat Știinte politice, obținând diploma de master in domeniul Politică românească. În ultimiii 3 ani, a participat la workshop-uri și cursuri de perfecționare în domeniile: achiziții publice, management de proiect, respectiv aspecte financiare, în programul european Horizon 2020.. În prezent, administrează proiecte finanțate prin Mecanismul Financiar SEE, granturi europene și programe comunitare (AUF, AAL, ERANET, Horizon 2020, Justice Programme), precum și proiecte naționale finanțate prin UEFISCDI.

.